Salsa Kraków


Honorujemy karty :
 

 1. Zajęcia odbywają się w terminach i miejscach podanych na stronie internetowej.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów i miejsc zajęć po uprzednim poinformowaniu kursantów.
 3. Informacje będą przekazywane drogą telefoniczną, mailową lub za pomocą strony internetowej www.vivasalsa.pl.
 4. Na zajęciach wymaga się zmiany obuwia na wygodne.
 5. Rezerwacja miejsca podczas zapisów następuje na podstawie kolejności zgłoszeń.
 6. Liczba miejsc w grupach jest ograniczona.
 7. Start grupy jest uwarunkowany minimalną liczbą uczestników.
 8. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest okazanie instruktorowi ważnego karnetu przed ich rozpoczęciem. Na tym karnecie zostanie odnotowana data
  uczestnictwa w zajęciach.
 9. Drugie zajęcia w tym samym dniu są w promocyjnej cenie 10zł.
 10. Zniżka „Studenci płacą mniej” dotyczy tylko karnetów na kursy salsy kubańskiej i obowiązuje wyłącznie z ważną legitymacją studencką.
 11. Każda osoba, która dokona wpłaty na konto bankowe (wg podanego wzoru), zostaje automatycznie zapisana do wskazanej przez siebie grupy.
  Wymagane jest potwierdzenie wpłaty.
 12. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez uczestników kursu na terenie miejsca zajęć.
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i wypadki uczestników zaistniałe podczas zajęć.